Contact

Contactgegevens

Stichting Music in the City
p/a Prof. Hugo de Vrieslaan 60,
3571 GK Utrecht
tel: 0622747897

RSIN: 857465144
KvK nummer 68 48 28 92
Bankrekening: NL 46 ABNA 0245 6005 31

Stichting Music in the City heeft de ANBI status.

Beleidsplan, en Projectplan 2018
Het Beleidsplan van de Stichting Music in the City kunt hier inzien en downloaden.
Het Projectplan 2018 kun u hier inzien en downloaden.

Sponsoring

Vragen, o.a. over mogelijke sponsoring, kunt u mailen naar: info@musicinthecity.net.
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op!

U kunt ook een bijdrage doneren:

AmountBestuur

Frank van Berkum – voorzitter (tel. 06 – 10 65 17 59)
`Ik ben consultant en sociaal ondernemer. Als ingenieur, manager en organisatie-adviseur heb ik in de afgelopen 25 jaar gewerkt in Nederland, elders in Europa, Afrika en Azië; ruim 20 jaar in dienst van advies- en ingenieursbureaus en sinds 3 jaar vanuit een eigen onderneming. Ik begeleid organisatie-ontwikkeling en samenwerking van overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Met name op het gebied van wijkontwikkeling, water en internationale samenwerking. Een centrale rol in mijn benadering speelt het verbinden van het sociale aspect – wat mensen beweegt –  met de technische en ruimtelijke oplossingen. Verder ben ik onder andere betrokken bij Amnesty International, sinds 2010 als voorzitter van ledenraadsvergaderingen van Amnesty International Nederland. In mijn vrije tijd ben ik actief op het gebied van theater en muziek. Ik was mede-oprichter van kleinkunstgroep Jong Belegen in Utrecht en ben lid van Theaterkoor Vinger in je Oor in Utrecht. In 2009 maakte ik een theaterproductie met jongeren in de township Mbekweni in Zuid-Afrika. Als bestuurslid van de Stichting Small-Change ben ik sindsdien verbonden met de jeugdorganisatie Lukhanyo in deze township bij Kaapstad. In 2010 ontstond het idee voor een volgend initiatief. Opnieuw met jongeren in minder welvarende wijken maar nu rondom muziek. Een aanvullend element is de verbinding van mensen in steden op verschillende continenten. Inmiddels is Music in the city een feit en werken meer dan 20 vrijwilligers samen aan het eerste project: de muziekvoorstelling door jongeren via een live-verbinding tussen Kaapstad, Jakarta en Utrecht op 23 september 2017. Ik verheug mij hier enorm op en ben ervan overtuigd dat deze eerste voorstelling een start is van meer initiatieven. Voor een optreden in juni 2018 zijn de eerste gesprekken al gaande!’

Toos Koetsier-Hoekstra– secretaris (tel. 06 – 22 74 78 97)
`Na mijn studie Rechten ben ik als redacteur aan de slag gegaan bij een grote juridische uitgeverij. Inmiddels ben ik al geruime tijd uitgever van on- en offline publicaties voor de business-to-businessmarkt.
In mijn vrije tijd zing ik graag. Ik ben (bestuurs)lid van Theaterkoor Vinger in je Oor dat elk jaar zelf een verhaal schrijft voor een mooie voorstelling. Door het koor heb ik Frank van Berkum leren kennen en raakte ik onder de indruk van zijn droom om de wereld een beetje te verbeteren. Dat hij jongeren in verschillende werelddelen muzikaal met elkaar wil verbinden spreekt me erg aan omdat ik ervan overtuigd ben dat muziek de energie en inspiratie geeft om te kunnen groeien. Binnen de Stichting ben ik als secretaris met name verantwoordelijk voor de organisatorische kant en de communicatie naar buiten. Met creativiteit, gekoppeld aan mijn gedrevenheid hoop ik een goede bijdrage te kunnen leveren.

Jan Hartog – penningmeester
Sinds de afronding van mijn studies Civiel Techniek (1988) en Bedrijfseconomie (1992) ben ik werkzaam in de (civiele) aannemerij. Het beheersen en managen van projecten is enorm boeiend en maakt nog steeds onderdeel uit van mijn dagelijks werk. Ik vind het een mooi vak, vooral omdat het mensenwerk is. Afgevaardigden uit verschillende organisaties en met verschillende achtergronden brengen samen een mooi project tot stand.
Vanuit die invalshoek ben ik altijd actief bij verschillende organisaties waar vrijwilligers betrokken zijn, dit is zo mogelijk nog mooier omdat er bij vrijwilligers een intrinsieke motivatie onder ligt.
Music in the City is een mooi initiatief waaraan veel enthousiaste vrijwilligers meedoen. Het doel is om jongeren uit minder welvarende wijken en op diverse plekken in de wereld vooruit te helpen in hun ontwikkeling en verbinding tussen hen tot stand te brengen door middel van het maken en uitvoeren van muziek. Voor het nieuwe bestuur is het natuurlijk een uitdaging om dit project ook financieel levensvatbaar te maken en te houden. Daar lever ik graag mijn bijdrage aan.

Frits van Berkum – algemeen bestuurslid
Mijn professionele activiteit en ontwikkeling heeft in hoofdzaak plaatsgevonden bij een tweetal computerbedrijven waarbij ik verantwoordelijk was voor een deel van de juridische en commercieel-administratieve bedrijfsactiviteiten. In het verlengde daarvan ben ik een aantal jaren secretaris van de ondernemingsraad geweest alsmede secretaris van een bedrijfspensioenfonds. Inmiddels ben ik de pensioengerechtigde leeftijd al enige tijd gepasseerd. Al vanaf jonge leeftijd ben ik actief op het gebied van muziekbeoefening. Aanvankelijk als zanger, later gedurende meer dan 50 jaar als dirigent van verschillende (kerk-)koren. Daarnaast treed ik nog steeds op als begeleider van koor- en samenzang. In beide hoedanigheden hebben naast de functie-inhoudelijke aspecten ook de ontmoeting van en samenwerking met mensen een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Daarin paste ook het maken van reizen, wat Marri en ik – al dan niet in gezinsverband – altijd met veel plezier hebben gedaan. Zo zijn wij ook in Zuid-Afrika geweest waardoor wij in de gelegenheid waren een aantal musici en hun coaches, die in de voorstelling van 23 september a.s. een bijdrage zullen leveren, persoonlijk te ontmoeten. Met veel plezier steun ik onze zoon Frank bij het realiseren van een ideaal: het stimuleren van jongeren in minder welvarende wijken bij hun muzikale ontwikkeling, en waar mogelijk het verbeteren van hun leefomgeving.’

Bouwe Koetsier – algemeen bestuurslid
‘Na een kortstondig bestaan als onderwijzer ben ik bij een bank gaan werken, waar ik ruime ervaring in beleggen heb opgedaan. Sinds 2014 ben ik verantwoordelijk voor de marketing van onze beleggingsdienstverlening. Omdat ik veel werktijd bezig ben met het vermogen van financieel welvarende mensen vind ik het fijn ook tijd te besteden aan andere vormen van vermogen. Zo bezie ik het onbenutte potentieel van jongeren die we trachten te stimuleren tot musiceren als een vorm van vermogen dat tot rendement kan komen: een rendement dat rijker is dan financieel rendement. Motto: iedereen heeft vermogen!’