Het Project – Nederlands

WAT IS MUSIC IN THE CITY?

Music in the city is een project dat mensen uit verschillende delen van de wereld met elkaar wil verbinden via muziek.

VOOR WIE?

Music in the city richt zich op jongeren in minder welvarende wijken.
Vooral op jongeren die zelf het initiatief hebben genomen om muziek te maken, en daarmee de regie hebben genomen om hun toekomst vorm te geven.

Op 23 september 2017 vond de eerste voorstelling van Music in the City plaats. In  Paarl, Jakarta  en Utrecht kwamen muziekgroepen op hetzelfde tijdstip bij elkaar om muziek te maken. Via grote schermen waren zij live met elkaar verbonden.

WIE Deden ER MEE?

In Indonesië, Jakarta, kampung Bonang
– Be Boys (when pop meets punk), een bandje van jongeren van tussen de 20 en 25 jaar.
– De groep Dendang Jakarta, die traditionele Indonesische muziek maakt.

In Zuid-Afrika, Paarl
– De marimaband Handevat marimbas. Dit is een gemengde groep met kleurlingen, blanke en zwarte kinderen.
– Een koor van de muziekschool ‘Frank Pietersen Music Center’. Ook dit is een gemengde groep.

In Nederland, Utrecht
– Een groep leerlingen van de Pouwer School in Overvecht.

‘Voor mij draait dit project om drie belangrijke dingen: de mensen, de muziek en de stad. Ik wil er graag aan bijdragen dat mensen zich ontwikkelen, tot bloei kunnen komen. Mensen vormen de wereld. Ik heb in verschillende steden in de wereld gewoond, en ervaren wat er nodig is om een goede leefbare wijk te creëren. Je hebt goede gebouwen nodig, maar vooral ook mensen die zelf de wijk vormgeven, doen wat ze prettig vinden, zich verbonden voelen met elkaar. Een muziekproject als dit kan daaraan bijdragen. Muziek ligt dicht bij me, ik heb zelf ervaren wat het met je kan doen. Het is iets universeels dat bij mensen veel teweeg kan brengen. Het zorgt ervoor dat je even opgetild wordt uit de werkelijkheid, ook al woon je in een achterstandswijk of een onveilige buurt. Het geeft een andere sfeer. Het kan er zelfs aan bijdragen dat er in zo’n buurt weer veiligheid ontstaat.’
Frank van Berkum, initiatiefnemer van Music in the city